Parliamentary Diaries | Dyddiaduron Seneddol

I send out regular Parliamentary Diaries which give readers an insight into what’s happening in Parliament and what I’ve been doing each week, as well as what’s on in Cardiff North. You can view them below, but if you’d like to receive these directly to your inbox, please subscribe using the sign up form below.

Rwyf yn dosbarthu Dyddiaduron Seneddol yn rheolaidd, sy’n rhoi cipolwg i ddarllenwyr o’r hyn sy’n digwydd yn y Senedd a beth yr wyf i wedi bod yn ei wneud bob wythnos, yn ogystal â’r hyn sy’n digwydd yng Ngogledd Caerdydd. Gallwch eu gweld nhw isod, ond os hoffech chi eu cael yn syth i’ch mewnflwch, tanysgrifiwch gan ddefnyddio’r ffurflen gofrestru isod.

Subscribe to Parliamentary Diary

Sign-up

Link to Instagram Link to Twitter Link to YouTube Link to Facebook Link to LinkedIn Link to Snapchat Close Fax Website Location Phone Email Calendar Building Search