*
*

Keep in Touch

Please get in touch with me regarding any concerns you may have or if you’d like to know my position on a policy issue. I also hold regular advice surgeries across the constituency where you can raise these in person but please note that these are currently suspended during the COVID19 outbreak.

Cysylltwch gyda mi gydag unrhyw bryderon sydd gennych neu os hoffech chi wybod fy safbwynt ar fater o bolisi. Rwyf hefyd yn cynnal cymorthfeydd cynghori rheolaidd ym mhob rhan o’r etholaeth lle cewch chi godi’r materion hyn yn bersonol ond cofiwch fod y rhain wedi eu hatal ar hyn o bryd yn ystod yr achosion COVID19.

Please include your full name, address and postcode when contacting me. Strict parliamentary protocol means I can only raise issues on behalf of those who live in Cardiff North. You must be resident in one of the following wards:

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys eich enw llawn, eich cyfeiriad a’ch cod post wrth gysylltu â mi. Mae protocol seneddol llym yn golygu na allaf ond codi materion ar ran y rhai sy’n byw yng Ngogledd Caerdydd. Mae’n rhaid i chi fod yn byw yn un o’r wardiau canlynol:

*
*

Address | Cyfeiriad                                           Email Address | Cyfeiriad E-bost
Office of Anna McMorrin MP                          Anna.mcmorrin.mp@parliament.uk
2 Codas House, 52-60 Merthyr Rd,
Whitchurch
Cardiff
CF14 1DJ

Cardiff Office | Swyddfa Caerdydd
02920 624440

Westminster Office | Swyddfa San Steffan
020 7219 4307

Subscribe to Parliamentary Diary

Sign-up

Link to Instagram Link to Twitter Link to YouTube Link to Facebook Link to LinkedIn Link to Snapchat Close Fax Website Location Phone Email Calendar Building Search