Ynghylch Anna

Aelod o'r Pwyllgor Dethol  Archwilio Amgylcheddol Seneddol a gadeirir gan Mary Creagh AS.

Rwyf hefyd yn aelod o’r Pwyllgor Materion Cymreig. 

Is-gadeirydd Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar Newid yn yr Hinsawdd.

Is-gadeirydd Grŵp Seneddol Hollbleidiol Cyllid Ôl-Brexit ar gyfer Cenhedloedd, Rhanbarthau ac Ardaloedd Lleol.

Is-lywydd Cangen Caerdydd a'r Cylch o Gymdeithas y Cenhedloedd Unedig.

AS Hyrwyddwr dros Bobl Hŷn ar gyfer Gogledd Caerdydd.

  Yn hyfforddi i fod yn Hyrwyddwr dros Ffrindiau Dementia.

Cymorthfeydd

Rwyf yn cynnal cymorthfeydd rheolaidd ym mhob rhan o'r etholaeth ac yn fy swyddfa yn yr Eglwys Newydd.

Mae fy nhîm profiadol ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener ac efallai y byddant yn gallu datrys yr hyn sydd ei angen arnoch, felly  cysylltwch â nhw.

Anna McMorrin wyf i, eich Aelod Seneddol dros Ogledd Caerdydd

AnnaRoeddwn i mor falch o gael fy ethol fel yr Aelod Seneddol dros Ogledd Caerdydd ar 8 Mehefin 2016 drwy gael 26,081 o bleidleisiau.

Yn dilyn fy mlwyddyn gyntaf yn AS Gogledd Caerdydd, dyma fy Adroddiad Blynyddol 2017-18 a sut rwyf i wedi eich cynrychioli chi yma ac yn San Steffan.

Rwyf yn ymroddedig ac yn benderfynol o fod yn llais cryf i'm hetholwyr yng Ngogledd Caerdydd, yn y Senedd. I gael gwybod mwy am sut yr wyf i’n eich cynrychioli chi yn Nhŷ’r Cyffredin, gallwch danysgrifio i fy negeseuon e-bost Cylchlythyr Seneddol wythnosol – i gael copi, anfonwch neges e-bost ‘Cylchlythyr’ at anna.mcmorrin.mp@parliament.uk 

 Mae eich teimladau ynghylch byw yng Ngogledd Caerdydd, y materion sy'n eich pryderu a'r hyn yr hoffech chi i mi frwydro drosto, fel eich AS, yn bwysig iawn i mi – ac felly byddwn yn falch iawn o glywed oddi wrthych.

Yn y newyddion...

Anna McMorrin MP: Cardiff Council’s 2019/20 Budget proposals

My letter to Huw Thomas, Leader of Cardiff Council on Cardiff Council’s 2019/20 Budget proposals Dear Huw, I welcome the opportunity to contribute to the consultation on Cardiff Council’s 2019/20 bu…

Anna McMorrin MP Article: Climate Change Act

10 years of the Climate Change Act: The view from Wales — Anna McMorrin MP The distressing images of the wildfires in California shows the tragic human cost of climate change. The rapid warming of ou…

Anna McMorrin MP Update: Brexit and a People's Vote

It is clear this deal will make us poorer as a country and put individuals’ and their families’ livelihoods at risk. It is estimated that this deal will leave the UK worse off by £100bn by 2030 with G…

Anna McMorrin MP: Cardiff North Brexit Chats

Following my recent Cardiff North & Brexit survey, lots of you said that you’d be interested in attending Brexit Chats where you can have your say about the future for your community, Wales and UK…

Anna McMorrin MP - Public Spaces Protection Order: Dog Controls

My official submission to the consultation:   Dear Cllr Bradbury, Re: Public Spaces Protection Order (PSPO) – Dog Controls Many people have contacted me raising concerns regarding the Council’s r…

Anna McMorrin MP: Chequers Deal and a People’s Vote

Brexit is the biggest issue of our generation and the impact will be felt across all of our communities and businesses for many years to come. I am anxious to ensure a strong and secure future for our…

Anna McMorrin MP Letter on Student Loans Calculation

I wrote to the Secretary of State for Education Damian Hinds MP following many constituents contacting me about the way that increases in student loan payments are calculated. I particularly wante…

Dolenni cyflym


Cofrestrwch ar gyfer y cylchlythyr


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/annamcmo/public_html/files/tmp) in Unknown on line 0